Traadita Internet Wi-Fi, WiMAx

Traadita Internet Wi-Fi, WiMAx

Traadita Internet on parim võimalus kiireks ja kvaliteetseks alaliseks juurdepääsuks Internetti eramajadele.

Traadita Interneti teenus põhineb Wi-Fi ja WiMax raadiosidetehnoloogial.

Kvaliteetse töö tagamiseks peavad olema OÜ Interframe põhijaama ning teie majale paigaldatud vastuvõtja otsenähtavuse piires . Selleks sõidab teie juurde OÜ Interframe töötaja ja teeb vajalikke mõõtmisi koha peal. Maksimaalne kaugus on raadiuses 15 km kaugusel Narva linnast. Kui teie maja asub sellisel kaugusel võtke meiega ühendust ning jätke taotlust Võrguga liitumiseks.

Liitumise maksumus on 90 EUR.

Hind sisaldab abonendi mooduli paigaldamist kliendi majale.

Abonendimaks kuus:

kiirus kuni 35 Mbps - 16 EUR
kiirus kuni 50 Mbps - 25 EUR